Čičorka pestrá

Čičorka pestrá

Coronilla varia

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá, statná bylina; lodyhy èetné, poléhavé nebo vystoupavé, èasto popínavé, vìtvené, až 1 m dlouhé. Listy lichozpeøené, mnohojaømé; lístky kratièce øapíèkaté, podlouhle elipsovité, osinkatì špièaté. Kvìtenství dlouze stopkatá, pøímá; koruny rùžovì bílé, pavéza tmavì rùžová nebo fialová, èlunek na špièce tmavofialový. Lusky mìlce zaškrcované, zahnuté. Kvete od èervna do srpna. Roste na mezích, køovinatých stráních a loukách od nížin do podhùøí. Rostlina slabì jedovatá.