Čirůvka májovka

Čirůvka májovka

Calocybe gambosa

syn. Tricholoma gambosum

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: èirùvkovité (Tricholomataceae)

 

Oblíbená jarní pochoutka; roste od dubna v trávì nebo v øídkých lesících pod listnatými stromy a keøi. Klobouk má bìlavý, nažloutlý až nahnìdlý, lupeny bìlavé nebo šedožluté. Krátký bìlavý tøeò je válcovitý, s dužninou vonící a chutnající po mouce. Mladé plodnice lze zamìnit s jedovatou závojenkou olovovou (Entoloma sinuatum, syn. E. lividum), která však roste až v létì; lupeny jsou pozdìji lososovì rùžové.