Řepeň durkoman

Řepeň durkoman

Xanthium strumarium

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jednoletá, až pøes 1 m vysoká šedozelená bylina. Lodyhy tlusté, øídce listnaté. Listy srdèitì trojúhelníkovité, laloènaté, laloky pilovitì zubaté. Úbory jednopohlavné, jednodomé, úžlabní; samèí vícekvìté, zelenavé, samièí dvoukvìté, na vrcholu se dvìma zobany; zákrovní listeny srostlé, velmi ostnité. Nažky uzavøené ve zdøevnatìlém zákrovu. Kvete od èervence do øíjna. Pùvodní v Jižní Americe, zavleèená a zdomácnìlá rostlina na rumištích, podél cest a v zahradách v nižších polohách teplejších oblastí.