Bez chebdí

Bez chebdí

Sambucus ebulus

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: zimolezovité (Caprifoliaceae)

 

Vytrvalá bylina, páchnoucí, jedovatá, až 150 cm vysoká, statná. Lodyhy pøímé, rýhované. Listy øapíkaté, lichozpeøené, lístky ostøe pilovité, palisty lupenité. Kvìtenství bohatá, plochá, koruny kulovité, trojcípé až šesticípé, bílé nebo narùžovìlé, prašníky fialové, po vypylení èerné. Plody leskle èerné peckovice. Kvete v èervnu a èervenci. Roste roztroušenì na pasekách, na okrajích lesa, v køovinách a na mezích od nížin do podhùøí. Plody jedovaté!