Bodlák nicí

Bodlák nicí

Carduus nutans

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Dvouletá, až 1 m vysoká bylina, lodyhy køídlatì ostnaté, kadeøavì sbíhavé. Listy podlouhlé až kopinaté, peøenoklané, úkrojky ostnitì laloènaté. Úbory velké, jednotlivé, nicí, dlouze stopkaté; zákrovy kulovité, listeny ostnitì zašpièatìlé, vnì vlnaté. Kvìty trubkovité, trochu nesoumìrné, èervenofialové; nažky chmýrnaté. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na výslunných stráních, na pastvinách, podél cest a pøi okrajích lesù od nížin do podhùøí.