Brusinka obecná

Brusinka obecná

Rhodococcus vitis-idaea

syn. Vaccinium vitis-idaea

Øád: vøesovcokvìté (Ericales)

Èeleï: borùvkovité (Vacciniaceae)

 

Nízký, hustì vìtvený keøík s plazivými výhonky a vzpøímenými vìtvièkami. Listy støídavé, tuhé, vždyzelené, obvejèité, na špièce zaokrouhlené nebo až vykrojené, slabì podvinuté, tmavozelené, lesklé, na rubu teèkované. Kvìty v koncových hroznech, koruny bílé nebo narùžovìlé, zvonkovité, nicí; jedlé zralé bobule – brusinky – èervené, kulaté, lesklé. Kvete od kvìtna do srpna. Roste dost hojnì v suchých, hlavnì borových lesích, na vøesovištích a rašeliništích od pahorkatin do hor.