Chrpa luèní

Chrpa luèní

Centaurea montana

syn. Cyanus montanus

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 60 cm vysoká bylina. Lodyhy krátce vystoupavé, chudì vìtvené, èasto jednoúborné, køídlaté. Listy podlouhlé až kopinaté, celokrajné, na rubu pavuèinatì vlnaté, svrchu olysalé, lodyžní pøisedlé a sbíhavé. Úbory stopkaté, velké, listeny s èerným, sbíhavým, krátce zubatým lemem. Kvìty støedové fialové, okrajové modré, rùžové nebo bílé. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste na horských loukách a v horských lesích od podhùøí do hor.