Dřípatka horská

Dřípatka horská

Soldanella montana

 

Øád: prvosenkokvìté (Primulales)

Èeleï: prvosenkovité (Primulaceae)

 

Vytrvalá drobná bylina s plazivým oddenkem a pøízemní rùžicí listù dlouze øapíkatých, okrouhle ledvinitých, oddálenì mìlce vroubkovaných a tence masitých. Stvoly 10 – 30 cm vysoké; až šestikvìté okolíky na pøevislých, jemnì žláznatých stopkách. Kvìty modøe fialové nebo fialovì modré, kalichy pìtidílné, koruny zvonkovité, až pøes polovinu døípené v èárkovité cípy, ústí s dvouklanými šupinami. Tobolka vejèitá, pukající tupými zuby. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste v horských a podhorských lesích a na horských loukách. Chránìná rostlina.