Devětsil obecný

Devìtsil obecný

Petasites hybridus

syn. P. officinalis

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, za plodu až 1 m vysoká bylina, nedokonale dvoudomá. Tlusté hlavaté oddenky na øezu výraznì vonné. Lodyhy pøímé, jednoduché, èasto fialovì nabìhlé. Listy v pøízemní rùžici dlouze øapíkaté, úhlatì okrouhle srdèité, tupì zubaté, olysalé až zcela lysé. Lodyžní šupiny objímavì kopinaté, dolní pochvaté. Úbory v hustých hroznech, za plodu prodloužených; zákrovy zvonkovitì trubkovité, rùžovofialovì nabìhlé. Kvìty fialovì rùžové, zdánlivì obojaké, trubkovitì pìticípé, pestíkové krátce trubkovité; nažky chmýrnaté. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste dost hojnì a pospolitì na bøezích vod a na vlhkých loukách od nížin do hor.