Divizna knotovkovitá

Divizna knotovkovitá

Verbascum lychnitis

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Dvouletá, až pøes 1 m vysoká plstnatì chlupatá bylina. Pøízemní listy obvejèité, mìlce vroubkované až celokrajné; lodyžní témìø pøisedlé, obvejèitì podlouhlé. Lodyhy latnatì rozvìtvené; kvìty v bohatých kvìtenstvích. Koruny žluté, kulovité; všechny nitky témìø stejnì dlouhé, bìlovlnaté. Kvete od èervna do srpna. Roste hojnì na výslunných stráních, pastvinách, pøi lesních okrajích a podél cest od nížin do podhùøí. Pøíbuzná divizna èerná (V. nigrum) má dolní listy zpravidla srdèité a nitky tyèinek fialovì vlnaté.