Divizna malokvětá

Divizna malokvìtá

Verbascum thapsus

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Dvouletá bylina, až pøes 150 cm vysoká, nažloutle bìloplstnatá. Pøízemní listy v rùžici, podlouhle obvejèité, drobnì vroubkované; lodyžní až kopinaté, všechny až k nejblíže nejnižšímu listu sbíhavé, jemnì vroubkované. Kvìty v bohatém hroznu, koruny až 2 cm v prùmìru, svìtle žluté. Nitky dvou delších tyèinek lysé, tøí kratších chlupaté. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì pøi lesních okrajích, na výslunných místech, stráních, pastvinách, na rumištích a podél zdí od nížin do podhùøí. Pøíbuzná divizna velkokvìtá (V. densiflorum) má kvìty až 4 cm v prùmìru, dolní listy nedokonale sbíhavé a nitky lysých tyèinek jen asi dvakrát delší než prašníky. Kvìty se sbírají a suší pro vysoký obsah léèivých látek a používají se v èajích i pro farmaceutické zpracování.