Dutohlávka lesní

Dutohlávka lesní

Cladonia arbuscula

syn. C. sylvatica

 

Èeleï: dutohlávkovité (Cladoniaceae)

 

Stélky jsou žlutozelené nebo až slámovì žluté s jemnými, na konci jen slabì zahnìdlými vìtvièkami. Houbová složka vytváøí výjimeènì na koncích vìtvièek drobné èervenohnìdé plodnièky. Roste na podobných místech jako dutohlávka sobí, èasto spolu vytváøejí rozsáhlé koberce.