Dutohlávka třásnitá

Dutohlávka tøásnitá

Cladonia fimbriata

 

 

Èeleï: dutohlávkovité (Cladoniaceae)

 

Z pøízemní èásti šupinkaté stélky vyrùstají drobné, 1 – 3 cm vysoké pohárky, svrchu šedozelené nebo olivové, naspodu bìlavé. Houbová složka vytváøí na okraji pohárku krátce stopkaté hnìdavé plodnièky. Povrch pohárkù je kryt práškovitými útvary, které obsahují buòky øasy opletené houbovými vlákny. Roste ve svìtlých lesích na suchých stanovištích od nížin vysoko do hor.