Dymnivka dutá

Dymnivka dutá

Corydalis cava

syn. C. bulbosa

Øád: mákokvìté (Papaverales)

Èeleï: zemìdýmovité (Fumariaceae)

 

Vytrvalá bylina, až 30 cm vysoká, s velkou dutou podzemní hlízou a lodyhou pøímou, zpravidla dvoulistou. Listy dvakrát trojèetné, lísteèky laloènaté. Kvìty v bohatém a pøímém hroznu, listeny pod kvìty celokrajné; koruny špinavì rùžové nebo nažloutle bílé, ostruhaté. Tobolky dlouhé, pozvolna zobánkovitì zúžené. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste v humózních hájích a køovinách od nížin do podhùøí. Pøíbuzná dymnivka bobová (C. fabacea) má chudokvìtý hrozen pøevislý, dymnivka plná (C. solida) má listeny pod kvìty prstnatì dìlené.