Hávnatka psí

Hávnatka psí

Peltigera canina

 

 

Èeleï: hávnatkovité (Peltigeraceae)

 

Stélka je lupenitì laloènatá, svrchu šedobílá nebo nahnìdlá, jemnì plstnatá, naspodu bìlavá, pokrytá hojnými svazky pøíchytných houbových vláken. Plodnièky houbové složky jsou hnìdé, rourkovitì svinuté a vzpøímené na koncích lalokù. Hávnatka je bìžná od nížin až vysoko do hor na výslunných místech.