Hadinec obecný

Hadinec obecný

Echium vulgare

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Dvouletá statná, až 1 m vysoká, odstále štìtinatá bylina. Lodyhy pøímé, jednoduché. Listy úzce podlouhlé, pøisedlé. Vijany v úžlabí listù, husté; kvìty velké. Kalichy štìtinatì srstnaté; koruny šikmo nálevkovité až témìø dvoupyské, okrouhle laloènaté, zprvu rùžové, pozdìji modré, vzácnì bílé. Tvrdky trojhranné, drsnì bradavèité. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste hojnì na výslunných stráních, mezích, podél cest a na rumištích od nížin do podhùøí, místy zcela obecnì.