Heřmánek vonný

Heømánek vonný

Chamomilla suaveolens

syn. Matricaria matricarioides, M. discoidea

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jednoletá, až 30 cm vysoká vonná bylina s lodyhou vìtvenou, hustì listnatou. Listy pøisedlé, až tøikrát peøenoseèné v èárkovitì kopinaté úkrojky. Stopky úborù krátké, nahoøe ztlustlé; zákrovy polokulovité, listeny s prosvítavì blanitým lemem. Všechny kvìty žlutozelené, trubkovité, koruny ètyøcípé, jazykovité chybìjí. Lùžka úborù kuželovitá, dutá; nažky bez chmýru. Kvete od èervna do srpna. Rostlina pùvodem ze severovýchodní Asie, zavleèená a zdomácnìlá na návsích, rumištích, úhorech a podél cest od nížin do podhùøí.