Hlošinka úzkolistá

Hlošina úzkolistá

Elaeagnus angustifolius

 

Øád: hlošinokvìté (Elaeagnales)

Èeleï: hlošinovité (Elaeagnaceae)

 

Vìtšinou keø, zøídka strom se zpravidla kolcovitì trnitými vìtvemi. Listy støídavé, krátce øapíkaté, podlouhle kopinaté, svrchu šedozelené, na rubu støíbøitì bílé. Zvonkovitì trubkovité, støíbøitì žlutavé kvìty jsou velmi vonné. Plody jsou svìtle žluté bobule. Kvete v èervnu a kvìtnu. Pùvodní ve Støedomoøí; pìstuje se v parcích a zahradách jako tzv. “èeská oliva” spolu s pøíbuznou hlošinou støíbrnou (E. commutatus, syn. E. argenteus) se širšími listy, kvìty pøevislými a se støíbøitými bobulemi.