Holubinka namodralá

Holubinka namodralá

Russula cyanoxantha

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: holubinkovité (Rossulaceae)

 

Klobouk fialový, zelený, fialovì zelený nebo zelenavì nafialovìlý. Dužnina bìlavá, lupeny bìlavé, nìkdy nažloutlé, pružné a nelámavé na rozdíl od jiných holubinek. Roste hojnì v létì a na podzim ve smíšených a listnatých lesích od nížin do podhùøí. Bìžnì sbíraná houba, vhodná hlavnì do omáèek a polévek nebo k nakládání do octa ve smìsi s høibovitými houbami.