Hoøec bezlodyzný

image

Hoøec bezlodyžný

Gentiana acaulis

syn. G. kochiana

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: hoøcovité (Gentianaceae)

 

Nejvýš 10 cm vysoká bylina, vytrvalá, lysá, s pøízemní rùžicí témìø kožovitých, vejèitì kopinatých listù. Krátce stopkaté kvìty velké, až 6 cm dlouhé, pøímé, s korunou nálevkovitì zvonkovitou, tmavomodrou, v ústí trochu svìtlejší a s trubkou fialovì hnìdou, èasto tmavozelenì skvrnitou. Pøíbuzný hoøec Clusiùv (G. clusii) má kvìty témìø bez teèek a skvrn. Oba hoøce rostou velmi vzácnì jen v Karpatech a jsou pøísnì chránìny.