Jaterník trojlaločný

Jaterník trojlaloèný

Hepatica nobilis

syn. H. triloba

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem a jednokvìtými lodyhami. Listy trojlaloèné, kožovité, na rubu mìkce chlupaté; tìsnì pod kvìtem trojèetný pøeslen kalichovitých listenù. Kvìtní stopky jsou vlastnì chlupaté lodyhy. Kvìty šestièetné, zøídka desetièetné, modré až svìtle nebo tmavì fialové, zøídka rùžové nebo bìlavé. Nažky bez pøívìskù. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste v listnatých hájích a v køovinách od nížin do podhùøí celkem hojnì, místy chybí. Oblíbená jarní rostlina, tzv. “podléška”.