Jednokvitek velkokvětý

Jednokvítek velkokvìtý

Moneses uniflora

 

Øád: vøesovcokvìté (Ericales)

Èeleï: hruštièkovité (Pyrolaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 10 cm vysoká bylina. Listy pouze v pøízemní rùžici, okrouhlé, øapíkaté, drobnì vroubkované, kožovité. Kvìty jednotlivé, velké, nicí, na dlouhém stonku, vonné; kalich nažloutlý, koruna bílá, listy kališní i korunní vpøedu brvité. Blizna pìtilaloèná, tobolka pøímá. Kvete od kvìtna do èervence. Roste ve vlhèích mechatých lesích od pahorkatin do hor.