Jestřábník chlupáček

Jestøábník chlupáèek

Hieracium pilosella

syn. Pilosella officinarum – chlupáèek zední

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, dlouze výbìžkatá bylina; lodyhy jednoúborné, bezlisté, až 30 cm vysoké. Listy v pøízemní rùžici, vejèitì kopinaté, štìtinatì chlupaté, na rubu bíle plstnaté; na výbìžcích menší. Zákrovní listeny èárkovité, šedozelené, na okraji chlupaté. Všechny koruny jazykovité, na špièce pìtizubé, žluté, okrajovì vnì èervenavì proužkované; nažky èerné, chmýrnaté. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste hojnì na loukách, pastvinách, mezích, podél cest a na okrajích lesù od nížin do hor, místy obecnì. Z velkého množství jednoho z našich nejbohatších rodù jmenujme ještì alespoò jestøábník myší ouško (H. auricula, syn. Pilosella lactucella) s lodyhami víceúbornými a listy lysými, sivozelenými.