Kakost smrdutý

Kakost smrdutý

Geranium robertianum

 

Øád: kakostokvìté (Geraniales)

Èeleï: kakostovité (Geraniceae)

 

Jednoletá i dvouletá bylina, èervenì nabìhlá, chlupatá, nepøíjemnì páchnoucí. Lodyhy pøímé nebo poléhavé, až 40 cm dlouhé. Listy dlanitì dìlené, lístky øapíkaté, až dvakrát peøenodílné, úkrojky zubaté. Kvìty rùžové, po dvou; koruny menší než 15 mm v prùmìru. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste velmi hojnì v lesích, na sutích a zdech od nížin do hor. Kakost lesní (G. sylvaticum) má kvìty nachové, kakost luèní (G. pratense) fialovì modré a kakost hnìdoèervený (G. phaeum) hnìdé nebo hnìdì fialové. Všechny mají plody nápadnì zobanité.