Kavyl vláskovitý

Kavyl vláskovitý

Stipa capillata

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustì trsnatá, témìø 1 m vysoká sivozelená tráva. Stébla nahlouèená, pøímá, kolénka ukryta v pochvách. Listy štìtinovité, na okraji drsné. Laty øídké; plevy zelené, krátce osinkaté, pluchy s osinami zprohýbanými, až 15 cm dlouhými, bez pérovitých chlupù. Kvete v èervenci a srpnu. Roste na výslunných stráních a travnatých nebo kamenitých svazích v nižších polohách teplejších oblastí. Osiny pérovitì chlupaté, nezprohýbané nad kolénkatým ohybem má kavyl Ivanùv (S. joannis), známý pod jménem “vousy sv. Ivana”. Všechny druhy jsou chránìné.