Konvalinka vonná

Konvalinka vonná

Convallaria majalis

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: konvalinkovité (Convallariaceae)

 

Vytrvalá, až 20 cm vysoká jedovatá bylina s plazivým oddenkem. Listy zpravidla dva, øapíkaté, dole s pochvovitými šupinami, elipsovitì kopinaté, celokrajné, lysé. Stvol pøímý, kvìty v øídkém jednostranném hroznu, krátce stopkaté, nicí, vonné, bílé nebo nažloutle zarùžovìlé. Okvìtí kulatì zvonkovité s šesti krátkými, odstálými až ohrnutými cípy; bobule èervené, jedovaté. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì ve svìtlých listnatých lesích, v køovinách a na horských loukách od nížin do hor. Chránìná rostlina.