Kopøiva zahavka

Kopøiva žzahavka

Urtica urens

 

Øád: kopøivokvìté (Urticales)

Èeleï: kopøivovité (Urticaceae)

 

Jednoletá, jednodomá, 10 – 30 cm vysoká bylina s pøímými lodyhami. Listy vejèité až elipsovité, zastøihávané pilovité. Kvìtenství pøímá, stejnì dlouhá jako øapíky nebo kratší; kvìty se svìtle zeleným okvìtím, nažky vejèité. Celá rostlina je pokryta žahavými chlupy; na dotyk silnì pálí. Kvete od èervna do záøí. Roste hojnì jako plevel v zahradách, na rumištích a podél cest v nižších polohách.