Kopytník evropský

Kopytník evropský

Asarum europaeum

 

Øád: podražcokvìté (Aristolochiales)

Èeleï: podražcovité (Aristolochiaceae)

 

Vytrvalá bylina s rozvìtveným šupinatým oddenkem. Lodyha vystoupavá, obvykle se dvìma pøezimujícími, dlouze øapíkatými, ledvinitými, celokrajnými, na okraji brvitými listy. Kvìty jednotlivé, masité; okvìtí trojèetné, zvonkovité, vnì hnìdavé, uvnitø tmavofialové, vonné. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste dost hojnì ve vlhèích hájích a stinných køovinách od nížin do hor.