Kostival hlíznatý

Kostival hlíznatý

Symphytum tuberosum

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Vytrvalá, krátce srstnatá, nejvýš pùl metru vysoká bylina. Oddenek hlíznatý, ztlustlý. Lodyhy pøímé, témìø nevìtvené, nezøetelnì hranaté. Listy jen krátce sbíhavé, široce kopinaté, øapíky køídlaté. Vijany chudší, listenaté. Kvìty krátce chlupaté, žlutavì bílé. Koruny trubkovitì nálevkovité, kalichy hluboce dìlené. Tvrdky svraskalé. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste dosti hojnì od nížin do podhùøí ve vlhèích lesích a køovinách, zøídka na loukách.