Kostival lékaøský

Kostival lékaøský

Symphytum officinale

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Vytrvalá, statná, drsnì štìtinatá, až 1 m vysoká bylina. Oddenek neztlustlý, lodyhy bohatì rozvìtvené, zpravidla køídlatì hranaté. Listy dlouze sbíhavé, široce kopinaté, øapíky køídlaté. Vijany bohaté, husté, listenaté. Kvìty krátce stopkaté, kalnì nachové, rùžové nebo bìlavé. Koruny podlouhle baòkovité, kalichy asi do poloviny dìlené. Tvrdky šedohnìdé, lesklé. Kvete od kvìtna do èervence. Roste hojnì na vlhkých loukách, na bøezích vod a v pøíkopech od nížin do podhùøí.