Kozí brada kyjovitá

Kozí brada kyjovitá

Tragopogon dubius

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Dvouletá bylina, až pøes pùl metru vysoká, s lodyhou pøímou, bohatì vìtvenou a listnatou. Listy èárkovitì kopinaté, ostøe špièaté, pøevislé, zpravidla sivozelené. Lodyhy pod úbory kyjovitì ztloustlé, duté. Úbory velké, koruny žluté. Zákrovní listeny delší než okrajové kvìty. Nažky až 4 cm dlouhé, osténkatì drsné, zobánkaté, chmýrnaté. Kvete od kvìtna do èervence. Roste roztroušenì na výslunných travnatých stráních, mezích a podél cest v nižších polohách teplejších oblastí.