Lípa srdčitá

Lípa srdèitá

Tilia cordata

syn. T. parvifolia

Øád: tøezalkokvìté (Hypericales)

Èeleï: lípovité (Tiliaceae)

 

Statný strom s listy dlouze øapíkatými, nesoumìrnì srdèitými, lysými, v úhlech žilek s chomáèky narezivìlých chloupkù. Kvìty žlutavì bílé, stopka kvìtenství témìø do poloviny srostlá s jazykovitým, blanitým listenem. Plod je kulovitá nažka s tenkostìnným oplodím. Kvete od èervna do èervence. Roste dost hojnì v listnatých lesích od nížin do podhùøí a èasto se vysazuje v parcích a stromoøadích.