Lebeda lesklá

Lebeda lesklá

Altriplex nitens

 

Øád: merlíkokvìté (Chenopodiales)

Èeleï: merlíkovité (Chenopodiaceae)

 

Jednoletá bylina, až 150 cm vysoká; lodyhy vìtvené. Listy laloènatì trojúhelníkovité, na líci lesklé, tmavozelené, na rubu støíbøitì šedé s mouènatým povlakem. Kvìtenství nicí, zejména za plodu. Dvojice zvelièelých listencù, v nichž je plod uzavøen, je vejèitì kosníkovitá, delší než plodní stopky a celokrajná. Kvìty drobné, zelenavé. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na rumištích a u cest v nižších polohách. Pøíbuzná lebeda rozkladitá (A. patula) má listy kosníkovitì kopinaté, listence na každé stranì se zoubkem.