Lisska obecná

Lissška obecná

Øád:Houby nelupenaté (Aphyllophorales)

Èeleï: liškovité (Cantharellus cibarius Fr.)

Mladé plodnice s kloboukem sklenutým, starší s rozloženým až mìlce nálevkovitým, celé plodnice témìø žloutkovì žluté, dužina bìlavá až nažloutlá. Roste od léta do podzimu velmi hojnì v jehliènatých, nejèastìji borových lesích od nížin do hor. Sbírá se do smaženice a k nakládání do octa, k sušení se nehodí. Poslední dobou vlivem kyselých dešù a ovzduší zcela vymizela.