Máèka ladní

Máèka ladní

Eryngium campestre

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: máèkovité (Eryngiaceae)

 

Vytrvalá statná, rozložitá, pøes pùl metru vysoká sivozelená bylina s bohatì vìtvenou lodyhou. Listy trojèetné, s úkrojky dvakrát zpeøenými, cípy zpravidla vejèité, až na vøeteno sbíhavì a ostnitì zubaté. Kvìty v kulovitých strboulech, listeny i cípy kališní ostnité; koruny drobné, bílé nebo šedozelené. Kvete v èervenci a srpnu. Roste na výslunných stráních, pastvinách a mezích v teplejších oblastech nižších poloh.