Mák alpský

Mák alpský

Papaver alpinum

 

Øád: mákokvìté (Papaverales)

Èeleï: mákovité (Papaveraceae)

 

Vytrvalá bylina, øídce trsnatá, s lodyhou nevìtvenou, s listy jen v pøízemní rùžici, vysoká až 20 cm, jednokvìtá a štìtinatá. Listy øapíkaté, jednoduše zpeøené, úkrojky èárkovité až èárkovitì kopinaté, hluboce laloènaté, sivozelené. Kvìty bílé nebo žluté, kalich èernì štìtinkatý, záhy opadavý, korunní lístky široce obvejèité. Makovice drobné, hranatì obvejèité, pøitiskle štìtinkaté. Kvete v èervenci a srpnu. Roste na sutích a drobivých skálách ve vysokohorském stupni Alp a Karpat.