Mák vlčí

Mák vlèí

Papaver rhoeas

 

Øád: mákokvìté (Papaverales)

Èeleï: mákovité (Papaveraceae)

 

Jednoletá bylina s pøímou, jednoduchou nebo jen chudì vìtvenou, odstále štìtinkatou, listnatou, témìø 1 m vysokou lodyhou. Listy zpeøené, úkrojky hluboce laloènatì zubaté, spodní øapíkaté, horní až pøisedlé, štìtinkaté. Kvìty jednotlivé na dlouhých, odstále štìtinkatých stopkách, zprvu nicí, za rozkvìtu vìtšinou pøímé. Kalich zelený, štìtinkatý, záhy opadavý, ètyøèetné koruny s lístky nachovì èervenými, blizna zpravidla desetilaloèná. Makovice obvejèité, lysé. Kvete od kvìtna do èervence. Roste jako plevel v polích, na rumištích a mezích od nížin do podhùøí v teplejších oblastech, místy hojnì, jinde chybí.