Měrnice černá

Mìrnice èerná

Ballota nigra

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá, až 1 m vysoká bylina. Lodyha i listy šedopýøité. Listy vejèité nebo srdèitì okrouhlé, svraskalé, špièaté, vroubkovanì zubaté. Kalichy vlnaté, osinatì zubaté; koruny èervenofialové až bìlavé, prostøední cíp dolního pysku s bílou kresbou. Kvete od èervna do záøí. Roste hojnì na rumištích a návsích, v køovinách, podél cest a plotù od nížin do podhùøí, místy obecnì.