Medovník meduňkolistý

Medovník meduòkolistý

Melittis melissophyllum

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá, až pùl metru vysoká, mìkce chlupatá bylina. Oddenek tlustý, lodyhy pøímé. Listy øapíkaté, srdèitì vejèité, vroubkovanì zubaté, špièaté. Velké vonné kvìty v úžlabí horních listù. Koruny dlouze trubkovité, bílé nebo narùžovìlé, dolní pysk rùžový, støední cíp zpravidla žlutý nebo s tmavorùžovou kresbou. Tvrdky trojhranné, hladké. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste v hájích, zvláštì na vápnitých podkladech v nižších polohách teplejších oblastí.