Merlík všedobr

Merlík všedobr

Chenopodium bonus-henricus

 

Øád: merlíkokvìté (Chenopodiales)

Èeleï: merlíkovité (Chenopodiaceae)

 

Jediný vytrvalý merlík; lodyhy jsou až 1 m vysoké, nevìtvené. Listy øapíkaté, trojúhelníkovité, celokrajné, žlutozelené. Klubíèka kvìtù v hustém koncovém lichoklasu, nìkdy trochu nicím. Kvìty s drobným pìtièetným okvìtím, za plodu uzavírajícím nažky. Kvete od kvìtna do srpna. Roste hojnì v okolí lidských sídel od nížin do podhùøí. Pøíbuzný merlík zvrhlý (Ch. hybridum), a zejména merlík smradlavý (Ch. vulvaria) jsou slabì jedovaté a nepøíjemnì páchnou.