Muchomùrka zelená

Muchomùrka zelená

Amanita phalloides

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: muchomùrkovité (Amanitaceae)

 

Nejjedovatìjší evropská houba! Žlutozelený, èistì zelený nebo hnìdozelený klobouk je zprvu sklenutý, pozdìji ploše rozložený. Tøeò, dužnina i lupeny jsou bìlavé až nazelenalé; tøeò s bílým prstencem je naspodu kyjovitì ztlustlý a má nápadnou, cípatì roztrhanou bìlavou až našedlou pochvu. Pro ztlustlou spodinu tøenì bývá nazývána muchomùrka hlíznatá. Roste dost hojnì v létì a na podzim v listnatých nebo smíšených lesích teplejších oblastí, v jehliènatých lesích výjimeènì pod borovicemi. Nenápadná, spíše nasládlá zrádná chu. Obsahuje nejménì dvì smrtelnì jedovaté látky.