Muchomůrka červená

Muchomùrka èervená

Amanita muscaria

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: muchomùrkovité (Amanitaceae)

 

Není zdaleka tak jedovatá jako muchomùrka zelená nebo jízlivá, je spíše opojnì jedovatá. Klobouk je zdoben bìlavými nebo nažloutlými strupovitými šupinami na korálovì èerveném povrchu. Dužnina i lupeny jsou bìlavé až nažloutlé, tøeò bílý, naspodu se soustøednými kroužky zbytkù závoje; pod kloboukem je nerýhovaný široký prsten. Letní ozdoba jehliènatých lesù od nížin až vysoko do hor. Dnes však této nápadné houby ubývá podobnì jako høibù a patrnì ze stejných dùvodù: nadmìrným sbìrem høibù trpí podhoubí i ostatních hub a své vykonává také zhoršené životní prostøedí.