Muchomůrka růžovka

Muchomùrka rùžovka

Amanita rubescens

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: muchomùrkovité (Amanitaceae)

 

Masitý klobouk je rùžový až èervenohnìdý s hnìdavými bradavèitými šupinami. Tlustá dužnina je na øezu masovì rùžová, lupeny bìlavé s narùžovìlým zabarvením. Naspodu vysokého, štíhlého tøenì je hlízovitá ztlustlina; pod kloboukem je široký bìlavý až šedorùžový prsten, na svrchní stranì obvykle hustì rýhovaný. Od podobných nejedlých muchomùrek rozeznáme rùžovku podle èervenání dužniny a rýhování prstenu. Rùžovka nebo též “masák” roste v létì a na podzim od nížin do hor ve všech typech lesù, pøedevším pod smrky.