Ocún jesenní

Ocún jesenní

Colchicum autumnale

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: ocúnovité (Colchicaceae)

 

Vytrvalá, jedovatá, až 40 cm vysoká bylina s podzemní hlízou hluboko uloženou. Listy pøízemní, široce kopinaté, vytváøející se na jaøe spolu se zrající tobolkou. Kvìty svìtle fialové, dlouze trubkovité, cípy okvìtí nálevkovitì rozložené. Tyèinek šest; trojpouzdrý semeník hluboko v zemi; tobolka dozrává pøíštím rokem nad zemí. Kvete od srpna do listopadu. Roste dost hojnì na vlhkých loukách od nížin do podhùøí, místy chybí. Známý je jako “naháèek”.