Orobinec úzkolistý

Orobinec úzkolistý

Typha angustifolia

 

Øád: orobincokvìté (Typhales)

Èeleï: orobincovité (Typhaceae)

 

Vytrvalá, až 3 m vysoká bylina s oddenkem plazivým. Lodyhy pøímé, oblé. Listy vzpøímené, úzce èárkovité, nejvýš 1 cm široké, zelené. Kvìtenství složené ze dvou válcovitých, oddálených palic; dolní s kvìty samièími, horní se samèími; dolní palice úzká, èervenavì hnìdá. Kvìty jednopohlavné, bez okvìtí; nažky se stopkou dlouze chlupatou. Kvete v èervenci a srpnu. Roste hojnì u vod od nížin do podhùøí. Hojnìjší orobinec širolistý (T. latifolia) má listy až 2 cm široké, našedle zelené, palice tìsnì nad sebou, dolní je èernohnìdá a široká.