Pøeslièka rolní

Pøeslièka rolní

Equisetum arvense

 

Øád: pøeslièkotvaré (Equisetales)

Èeleï: pøeslièkovité (Equisetaceae)

 

Druh s dvojími lodyhami; jarní konèí výtrusným klasem, letní jsou jalové. Jarní lodyhy jsou 10 – 20 cm vysoké, voskovì žluté až nahnìdlé, s válcovitými, trochu nafouklými svìtle zelenými zubatými pochvami. Výtrusnicový klas je až 3 cm dlouhý, hnìdavý; po vyprášení v bøeznu a v dubnu jarní lodyhy odumírají. Letní lodyhy jsou až 50 cm vysoké, èasto již odspodu vìtvené, se zøetelnými žebry. Lodyhy i vìtve mají žebernaté nahnìdlé pochvy. Obecný plevel na písèitých a hlinitých pùdách, v polích, na náspech, ale i ve svìtlých lesích, od nížin do hor.