Pýr plazivý

Pýr plazivý

Elytrigia repens

syn. Agropyron repens

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, dlouze výbìžkatá tráva s oddenkem plazivým, tuhým. Stébla pøímá, 30 až 100 cm vysoká, lysá. Èepele mìkké, øídce žilkované. Lichoklas štíhlý, dvouøadý, vøeteno tuhé; klásky zploštìlé, vejèité, plochou k vøetenu pøitisklé, tøí- až pìtikvìté. Plevy stejné, vícežilné, pluchy kratièce osinkaté; klásky opadavé. Kvete od èervna do srpna. Úporný plevel; roste na polích, rumištích, trávnících a podél cest od nížin do hor, místy zcela obecnì.