Penízek rolní

Penízek rolní

Thlaspi arvense

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Jednoletá lysá bylina, až 30 cm vysoká, po rozemnutí nepøíjemnì páchnoucí. Lodyhy listnaté, listy vykrajované, zubaté, støelovitì objímavé. Kvìty v pøímých vrcholovitých hroznech; kalichy žlutozelené, koruny bílé. Šešulky velké, ploché, vejèitì okrouhlé, s širokou, na vrcholku hluboce vykrojenou obrubou. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste obecnì jako plevel na polích, úhorech a rumištích.