Pižmovka obecná

Pižmovka obecná

Adoxa moschatelina

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: pižmovkovité (Adoxaceae)

 

Drobná vytrvalá bylina, slabì páchnoucí pøi rozemnutí mezi prsty. Lodyhy pøímé, uprostøed s pøeslenem nebo párem listù; pøízemní listy dlouze øapíkaté, trojèetné, lístky rozeklané v laloènaté úkrojky, lodyžní krátce øapíkaté, trojèetné, lístky opìt laloènaté. Kvìty v kulovité, dlouze stopkaté hlávce; postranní kvìty s pìticípou korunou, vrcholový kvìt se ètyøcípou. Plod je drobná peckovièka. Roste dosti hojnì ve vlhkých køovinách, olšinách a luzích a ve vlhkých stinných lesích.