Pipla osmahlá

Pipla osmahlá

Nonea pulla

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Vytrvalá šedochlupatá, až pùl metru vysoká bylina. Lodyhy pøímé, tuhé. Listy podlouhle kopinaté, horní poloobjímavé, celokrajné, štìtinatì až žláznatì chlupaté. ڞlabní vijany krátké, husté; kvìty krátce stopkaté. Kalichy zvonkovité, za plodu zvelièelé; koruny trubkovitì nálevkovité, hnìdì fialové, zøídka nažloutlé nebo bìlavé, trubka bìlavá. Tvrdky vejèité, brázdité. Kvete od kvìtna do srpna. Roste na mezích, podél cest a pøi okrajích polí, èasto na vápnitých podkladech, v nižších polohách teplejších oblastí.